Om oss

Våre ansatte

Georg Schjerven Hansen

Advokat
Epost: gsh@advokatgsh.no
Mobil: 97 72 72 52

Schjerven Hansen har, før han startet egen praksis, jobbet i Advokatfirmaet Roli og i organisassjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) hvor han begynte i 2005. I tillegg til arbeidet med privat advokatpraksis er han leder for kontoret for fri rettshjelp i Oslo. Han har lang erfaring fra arbeid med en rekke saksområder og har prosedert mange saker mot staten i retten, da også i Høyesterett. Før han studerte jus ved UiO, studerte han noe arabisk. I tillegg til norsk snakker han engelsk og spansk, samt litt arabisk og fransk.

Jakob Røen Mohus

Advokatfullmektig
Epost: jm@advokatgsh.no
Mobil: 95 04 11 69

Mohus har studert jus ved UiO hvor han også arbeidet med rettshjelp i Jussbuss. I tillegg har han erfaring fra Kriminalomsorgen og arbeid som journalist. Han snakker engelsk og norsk.

Åse Embla Eriksen

Advokatfullmektig
Epost: ae@advokatgsh.no
Mobil: 91 18 79 24

Eriksen har studert jus ved Universitetet i Tromsø, hvor hun skrev master innenfor internasjonal urfolksrett og samerett. Hun har også latinamerikastudier og freds- og konfliktstudier. I tillegg til norsk snakker hun engelsk og spansk.

Thea Rivas

Advokatfullmektig
Epost: tr@advokatgsh.no
Mobil: 92 63 06 83

Rivas har erfaring fra blant annet UDI, NAV og ambassaden i Santiago, Chile. Hun har studert jus og statsvitenskap ved UiO. I tillegg til norsk snakker hun engelsk og spansk.

Andreas Dannevang

Rettshjelper i utlendingsrett
Epost: ad@advokatgsh.no
Mobil: 40 85 38 91

Dannevang er utdannet sosialjurist fra universitetet i København. Han har autorisasjon som rettshjelper i utlendingsrett og har også studert flere fag ved UiO. I tillegg til norsk snakker han dansk, engelsk og noe tysk.

Thea Rivas

Advokatfullmektig
Epost: tr@advokatgsh.no
Mobil: 92 63 06 83

Rivas har erfaring fra blant annet UDI, NAV og ambassaden i Santiago, Chile. Hun har studert jus og statsvitenskap ved UiO. I tillegg til norsk snakker hun engelsk og spansk.