Priser

Timeprisene varierer etter type oppdrag, sakens kompleksitet og hvem som utfører arbeidet, for å nevne noe. Vi tar også saker som dekkes av offentlig fri rettshjelp. Prisene for privatbetalende begynner på 1600,- pr time inklusive MVA.

I visse saker tilbyr vi også fastprisavtale eller «no cure no pay». Ta kontakt for konkret forespørsel.

Vi tar også saker som omfattes av fri rettshjelp.
For mer informasjon om hvorvidt saken din er
omfattet av fri rettshjelp, ta kontakt med oss eller se informasjon om Fri rettshjelp på Statsforvalteren.no.

I tillegg er juridisk bistand i mange saker dekket av forsikringer, for eksempel innboforsikring.